ПТН–ПНХ

Південний Схід — це переважно російські землі, що не відносяться до української етнічної території?

Міфи та стереотипи

Південний Схід – це переважно російські землі, що не належать до української етнічної території.

«После революции большевики по разным соображениям, пусть Бог им будет судья, включили в состав Украинской союзной республики значительные территории исторического юга России. Это было сделано без учёта национального состава жителей, и сегодня это современный юго-восток Украины».
В.Путін

 

Історична реальність

Українське населення від початку і постійно переважало над російським на південному сході України.

kabuzanСформувати вірне уявлення про етнічний склад населення регіону в різні історичні періоди можна на основі результатів спеціальних історичних досліджень, даних переписів населення, а також старих етнографічних карт. Визнаним науковим авторитетом у цій сфері вважається російський вчений В.М.Кабузан. У своїй праці «Заселення Новоросії (Катеринославської та Херсонської губерній) в ХVIII — першій половині ХIХ століття (1719–1858)» на основі аналізу великого матеріалу, в тому числі, матеріалів ревізій XVIII-XIX століть, учений подає детальну картину національного складу Новоросії у зазначений період. За даними В.М.Кабузана, максимальну частку від загальної чисельності населення краю українці становили в 1745-му – 96,86%, а мінімальну в 1779-му – 64,76%. При цьому росіяни у жодному повіті не були більшістю, а часто були навіть другим за чисельністю етносом, поступаючись молдаванам, німцям та іншим поселенцям. Зважаючи більш високі темпи української та інородської колонізації, питома вага російського населення з 1779 по 1857 рр. навіть скоротилася на 2,22% (з 9,58% до 7,63%). (дивись: “Роль українців в колонізації Північного Причорномор’я була незначна?”).

Племена Новороссии (1872)

Племена Новоросії (1872)

З кінця ХІХ століття, про етнічний склад регіону можна дізнатися з матерів переписів населення (проводились у таких роках: 1897, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2001). Ці дані знову ж свідчать про стабільне переважання саме українського населення.

Наочне уявлення про етнічний склад населення українського південного сходу нам дають етнографічні карти. Вже одна з перших етнографічних карт слов’янського населення, складена чеським вченим П.Й.Шафариком в 1842 р., демонструє, що більшість південно-східних територій населяли малороси (українці). Те ж саме ми бачимо і на пізніших картах.

Зважаючи на ці беззаперечні дані, не полишає  відчуття, що сучасні російські політологи, за прикладом гоголівського Чичікова, «населили» південний схід України новими «мертвими душами». Можливо, Микола Васильович, якби дожив до наших часів, присвятив би цьому третю частину відомого роману?

Коментарі
Звичайний патріотизм повинен бути підкріплений надійними джерелами і фактами, які можна використовувати як для свого усвідомлення, так і для «ідеологічних дискусій».
Вгору