Перепис населення

Національний склад УСРР та Криму (за даними перепису населення СРСР 1926 року)

В результаті революційних подій 1917-1920 років, українська державність оформилася територіально, нехай навіть під прапором позбавленої незалежності Української Соціалістичної Радянської Республіки. До 1926 року практично остаточно сформувався сучасний контур сухопутного українсько-російського кордону (за винятком кримської ділянки).

В момент проведення першого всесоюзного перепису населення 17 грудня 1926 року, Україна, в адміністративному плані, складалася з округ. У наведеній нижче таблиці округи відібрані за принципом кореляції, як з колишнім простором південно-східних губерній, так і з подальшими уявленнями про районування української території. У даному перепису, на відміну від імперського, ставилося питання про національність, і замість малоросів вже присутні українці.

По всій УСРР

адміністративні одиниці українці росіяни інші разом (100%)
кількість % кількість % кількість %
УСРР 23 218 860 80,1 2 677 166 9,2 3 098 954 10,7 28 994 980

Південно-східні округи УСРР

адміністративні одиниці українці росіяни інші разом (100%)
кількість % кількість % кількість %
Харківська округа 1 128 608 70,5 361 581 22,6 111 233 6,9 1 601 422
Ізюмська округа 316 902 83,8 56 614 15,0 4 514 1,2 378 030
Куп’янська округа 356 636 83,7 67 346 15,8 1 953 0,5 425 935
Старобільська округа 428 759 89,2 48 820 10,2 2 722 0,6 480 301
Луганська округа 317 474 51,7 262 702 42,8 33 542 5,5 613 718
Артемівська округа 555 808 72,6 152 624 20,0 56 723 7,4 765 155
Сталінська округа 177 844 56,5 99 016 31,4 38 004 12,1 314 864
Маріупольська округа 227 443 54,9 76 753 18,5 110 462 26,6 414 658
Дніпропетровська округа 1 057 413 81,8 123 773 9,6 110 672 8,6 1 291 858
Криворізька округа 496 680 88,0 30 666 5,4 37 390 6,6 564 736
Запорізька округа 429 310 80,6 59 214 11,1 44 335 8,3 532 859
Мелітопольська округа 425 280 57,8 184 324 25,1 125 845 17,1 735 449
Херсонська округа 439 024 77,6 64 652 11,4 61 830 11,0 565 506
Миколаївська округа 304 023 61,2 88 084 17,7 104 813 21,1 496 920
Зінов’євська округа 637 586 82,8 68 732 8,9 63 681 8,3 769 999
Первомайська округа 578 170 86,9 17 275 2,6 70 093 10,5 665 538
Одеська округа 356 286 41,4 200 565 23,3 303 909 35,3 860 760
Автономна Молдавська СРР 277 515 48,5 48 868 8,5 245 731 43,0 572 114
Разом по Південному Сходу 8 610 761 71,5 2 011 609 16,7 1 427 452 11,8 12 049 822

Розподіл українців, росіян та інших народів в південно-східних округах

Співвідношення українців, росіян та інших на Південному Сході за даними перепису.

1. Харківська округа
2. Ізюмська округа
3. Куп’янська округа
4. Старобільська округа
5. Луганська округа
6. Артемівська округа
7. Сталінська округа
8. Маріупольська округа
9. Дніпропетровська округа
10. Криворізька округа
11. Запорізька округа
12. Мелітопольська округа
13. Херсонська округа
14. Миколаївська округа
15. Зінов’євська округа
16. Первомайська округа
17. Одеська округа
18. Автономна Молдавська Соціалістична Радянська Республіка

Праворуч карти – діаграма з даними по Південному Сходу загалом.

Кримська АСРР (у складі РСФРР)

адміністративні одиниці українці росіяни інші разом (100%)
кількість % кількість % кількість %
Кримська АСРР 77 405 11,0 301 398 42,6 327 954 46,4 706 757

Загальні переписи населення:

1897  1926  1939  1959  1970  1979  1989  2001

Коментарі
Звичайний патріотизм повинен бути підкріплений надійними джерелами і фактами, які можна використовувати як для свого усвідомлення, так і для «ідеологічних дискусій».
Вгору