Карти

Карта “Царська Росія – тюрма народів. Загарбницькі устремління царського імперіалізму” (СРСР, 1936)

Карта була надрукованою Горьківським міськкомом ВКП (б) у 1936 р. як копія карти з видання: Альбом диаграмм, карт, картограмм и схем к учению Ленина об империализме. Институт ИЗОСТАТ, Москва, 1935. Легенда: блакитне – “райони переважання великоруської національності”, синя штриховка – “пригнічені національності у царській Росії”, зелене зі штриховкою – “фактичні колонії царскої Росії”, зелене без штриховки – “сфера переважного впливу царської імперії”, чорна штриховка по жовтому – “обєкти загарбницьких устремлінь”. Через рік, у 1937, Інститут ІЗОСТАТ, якй робив, сучасною мовою, “інфографіку”, буде ліквідовано.

IMGP1626+

Коментарі
Звичайний патріотизм повинен бути підкріплений надійними джерелами і фактами, які можна використовувати як для свого усвідомлення, так і для «ідеологічних дискусій».
Вгору