Автори

Народився 1973 року у Києві. Історик, етносоціолог, викладач, публіцист, літератор. Кандидат історичних наук. Член Громадської ради при Президентові України з питань національної єдності. Працював у низці київських вишів, з 2013 – в Інституті історії України НАН України. З 2006 року опікується питаннями популяризації історії України, зокрема через громадські проекти – «Інститут ім.В.Липинського» (2006-2008), ВГО «Наукове гуманітарне товариство» (з 2009). Один з ініціаторів науково-популярних серій «ЛІКБЕЗ-абетка» та «Militaria Ucrainica». З 2014-го – координатор проекту «LikБез. Історичний фронт» та упорядник видань проекту. Автор кількох монографій та навчальних посібників. Наукові інтереси: історія національних рухів та історія картографії.

Народився в 1985 році у Рівному. Проживав у Севастополі, навчався і працював у Києві. Співробітник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. За освітою - політолог. Коло наукових інтересів: націоналізм, територіальні конфлікти, політична географія, історія ХХ століття. Співавтор кількох науково-популярних книг з української історії.

Народився у 1971 році у селищі Марківка на Луганщині. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України. Автор публікацій з історії радянської України 1917-1939 років. Предмет наукових зацікавлень – національно-культурна політика в Україні, відносини між УСРР та Кремлем, вчительство, Голодомор.

Народилася 1979 року в Чернігові. Кандидат історичних наук. Науковий співробітник Інституту історії України НАН України. Коло наукових інтересів: історія українського визвольного руху, політика пам’яті щодо ОУН і УПА та Другої світової війни, історія мистецької інтелігенції 20-х – 30-х років ХХ століття Авторка понад 60 наукових праць, серед яких: монографія, статті у наукових збірниках, енциклопедіях, періодичних та інтернет-виданнях. Співавтор двох науково-популярних книг.

Народився 1974 року на Далекому Сході. Від студентських років незмінним місцем навчання та роботи є кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вивчає археологічні культури І тис. н.е., насамперед – дотичні до проблем походження та ранньої історії слов'ян, а також механізми взаємодії "варварського" та "цивілізованого" світів Європи на зламі античності та середньовіччя.

Народився у Києві 1962 р. Живе і працює у Києві. Картограф, науковий редактор «Енциклопедії історії України» (ЕІУ). Укладач карт історичної, етнографічної і туристичної тематики. Автор публікацій з проблем картографії, історичної географії, топоніміки, а також низки статей в ЕІУ (переважно про міста та архітектурні пам’ятки).

Народився у 1963 році у Сіверськодонецьку. Вчився у Київському Політехнічному інституті, Центральноєвропейському Університеті та Оксфордському університеті. Економіст. Цікавиться історією, зокрема військовою історією України та її сусідів. Є автором низки статей Енциклопедії Історії України, автором та співавтором книг з історії України, Британії та Другої світової війни.

Народився у 1981 році в Коломиї, виріс та навчався на Закарпатті, живе і працює юристом у Києві. Історик-аматор, автор збірки історичних нарисів «Пустощі східноєвропейської Кліо» (2011) та праці «Провісники Другої світової. Прикордонні конфлікти в Центрально-Східній Європі. Від розпаду імперій до Гляйвіцької провокації» (2017). Засновник і редактор історичної фейсбук-сторінки «Пустощі східноєвропейської Кліо». Сфера інтересів: історія України та Центральної-Східної Європи першої половини ХХ ст., колабораціонізм під час Другої світової війни, історія Закарпаття, Гуцульщини і Покуття, ультраправі рухи та таємні товариства Центрально-Східної Європи.

Народився у 1985 році в Сімферополі. Кандидат історичних наук, публіцист і громадський діяч. Автор монографії про польських мандрівників в Криму, співавтор 4 науково-популярних книг з української історії.

Народився в 1965 році в Черкасах. У 1991 році закінчив історичний факультет Харківського державного університету, співробітник Українського інституту національної пам'яті. Коло наукових інтересів: революція та громадянська війна на Харківщині, формування та діяльність радянського репресивного апарату на Харківщині у 1917-1922 роках.

Народився у 1979 році на Івано-Франківщині. Закінчив історичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Доктор історичних наук. Директор Центру медієвістичних студій. Займається дослідженням русько-угорських, русько-польських та русько-чеських історичних зв'язків доби Середньовіччя (ХІ-ХІV ст.) Автор понад 80 публікацій у виданнях України, Литви, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, Угорщини.

Народилась у 1967 році у Києві. Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України. Сфера наукових зацікавлень: українська та російська історіографія ХХ століття, історія української науки, біографістика, грушевськознавство, історична іконографія, електронні інформаційні ресурси. Упорядник ілюстративного ряду «Енциклопедії історії України». Ініціатор та співкоординатор проекту «Електронний архів Михайла Грушевського».

Народився у 1982 році у Володимир-Волинському. Кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії Української революції 1917-1921 рр. Інституту історії України НАН України. Викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія». Сфера наукових інтересів – історія Української революції 1917-1921 рр., історія довкілля.

Народився у Львові в 1963 році. Доктор історичних наук. Прoвідний науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського Національної академії наук України. Голова Українського геральдичного товариства, член Комісії державних нагород і геральдики при Президентові України та Міжнародної Академії Геральдики. Займається дослідженнями та практичною роботою в галузі геральдики, прапорництва, емблематики. Співавтор Малого державного герба України, затвердженого у 1992 році, а також автор понад 1000 гербів та прапорів багатьох областей, районів, міст і сіл України, навчальних закладів.

Проживає в Києві, освіта природнича. Військовий реконструктор, краєзнавець, заступник керівника військово-історичного клубу "Повстанець". Коло наукових інтересів: Перші і Другі визвольні змагання ХХ століття, біографії вояків УПА й підпільників ОУН, їхня ідентифікація.

Народився 1969 року в Австрії. Професор мовознавства Інституту славістики Віденського університету, Українського Вільного Університету в Мюнхені та Католицького університету ім. Петра Пазманя в Будапешті та Пілішчабі. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка у Львові та Президент Міжнародної Асоціації Україністів (з 2013 року). Автор низки наукових праць в галузі східнослов'янського мовознавства та історичної граматики української мови.

Народився у 1969 році в Києві. Закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Коло наукових інтересів: історія держав Габсбурґів, збройних сил Австро-Угорщини та Першої світової війни. Автор низки статей та монографії з військової історії габсбурзької двоєдиної монархії. Захоплення: військово-історична реконструкція періодів Наполеонівських війн та Першої світової війни.

Народилась у 1960 році у Києві. Кандидат історичних наук. Старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України. Коло наукових інтересів: історія матеріальної культури України, символіка традиційного народного вбрання, функціонування народного костюму у сучасному середовищі. Авторка багатьох наукових праць, серед яких монографія, статті у наукових збірниках, енциклопедіях, періодичних та Інтернет-виданнях.

Народився у 1972 році в Києві. Кандидат історичних наук, публіцист, блогер. У 1999-2007 роках науковий співробітник Інституту історії України НАН України, співробітник Робочої групи з підготовки багатотомної «Енциклопедії історії України» (ЕІУ). Автор публікацій з історії Русі, історичної географії, генеалогії, джерелознавства.

Киянин. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка (за фахом «математика»). Літератор, києвознавець, автор низки статей в Енциклопедії історії України і книжки «Errare humanum est: 50 нарисів з українського примарознавства», присвяченій спростуванню міфів про минуле України.

Народився в 1976 році у Сумах. Журналіст, спеціалізується на політиці та історії. Ведучий передачі «Історична Свобода» на радіо «Свобода». Закінчив факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. Працював у газетах «Пост-Поступ», «Київські відомості», «Вечірні вісті», журналі «Власть денег». Автор книжок «Українська якбитологія», «Міфи Другої світової війни» та «Скоропадський, Маннергейм, Врангель: кавалеристи-державники».

Народилася 1985 року у Києві. Випускниця історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Етнолог, антрополог, кандидат історичних наук. У 2014-2015 роках – стипендіантка програми польського уряду для молодих вчених (Студії Східної Європи Варшавського університету, Інститут етнології та культурної антропології Варшавського університету). У 2015-2016 роках була стипендіанткою Вишеградського Фонду в Інституті етнології та культурної антропології Варшавського університету. Коло наукових інтересів: антропологія релігії, «народна релігія» українців, традиційні магічні практики та міфологічні вірування.

Народився у 1979 році в Одесі. Закінчив Одеський університет імені І. І. Мечникова. За освітою гідробіолог. У 2014-2017 роках працював науковим співробітником в Одеському історико-краєзнавчому музеї. Автор низки статей в історико-краєзнавчих виданнях. Сфера інтересів: краєзнавство, історія козацтва, історична реконструкція.

Кандидат історичних наук, етноархеолог. Працює у відділі кам’яного віку Інституту археології НАН України. Коло наукових інтересів: археологія, етнографія, духовна культура і мистецтво первісного суспільства на території Євразії. У 1985 році закінчила Історичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, працювала в Державному історичному музеї УРСР, бібліотеці, науковому архіві. У 2008 році була учасником міжнародного українсько-японського проекту «Буран-Кая 3», протягом місяця працювала в Токійському Університеті Метрополітен. Автор чисельних наукових та науково-популярних публікацій. Учасник громадської організації Europäische Donau-Akademie.

Народився 1980 року у селі Липці на Харківщині. Історик, археолог, викладач. Фахівець з візантиністики. Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків, кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Впродовж 2004-2010 рр. – Голова Ради молодих науковців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, впродовж 2009-2013 рр. начальник Херсонеської археологічної експедиції Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Співзасновник Української асоціації візантійських студій, головний редактор науково-популярного сайту "Василевс. Українська візантиністика". Член Харківського історико-філологічного та Харківського історико-археологічного товариств. Автор кількох книг та навчальних посібників. Наукові інтереси: медієвістика, історія Візантії, історія вітчизняної візантиністики, історія Київської Русі, антична та візантійська археологія.

Народилася 1970 року у селищі Вільшанка на Кропивниччині (тоді Кіровоградщина). Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України. Коло наукових інтересів: теорія та історія проблем національно-конфесійної ідентичності в Україні; теорія та історія повсякденного життя в Україні у ХХ ст.; історія православ’я та православного духовенства, масові політичні репресії, примусова праця в СРСР, теорія та історія соціалістичних утопій. Авторка наукових монографій (індивідуальної та колективних), наукових та науково-популярних статей, кількох циклів авторських радіопрограм та відеолекцій з української історії та літератури, історії православ’я в Україні.

Народився у 1974 році у Києві. Випускник історичного факультету Національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидат політичних наук. У 1996 – 2001 та 2007 – 2010 роках – асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. З 2012 року – доцент кафедри видавничої справи та редагування Національного технічного університету КПІ імені Ігоря Сікорського. Автор книжок «Гібридна війна: вижити та перемогти» (2015 р.) та «Ігри відображень: якою Україну бачить світ» (у співавторстві з Тетяною Водотикою, 2016 р.) Сфера інтересів: гібридні війні, енергетична політика Росії, політична реклама та піар.

Народився у 1979 р. у Харкові. Випускник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Кандидат історичних наук, голова історичної секції Харківського історико-філологічного товариства. Сфера наукових зацікавлень: політична та військова історія Центрально-Східної Европи XVII – XVIII cт., українсько-польські взаємини в XVI – XХ ст., українсько-російські взаємини в XVII – XХ ст., сучасна польська і російська історіографія України XVII – XVIII cт.

Народився 1974 року в Сімферополі. Історик, публіцист, громадський діяч. Кандидат історичних наук. Магістр державного управління (закінчив з відзнакою Національну академію державного управління при Президентові України). Координатор Таврійської гуманітарної платформи. Науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. Був представником Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в АР Крим, завідувачем відділу з питань тимчасово окупованої території Адміністрації Президента України. Опікується питаннями популяризації історії Криму та України загалом. Автор монографії про кримське питання у політиці УНР періоду Директорії. Наукові інтереси: історія періоду війн та революцій в Криму та Україні, етнонаціональні процеси, проблема відновлення територіальної цілісності Української держави.

Народився 1965 року у місті Долинська на Кіровоградщині. Доктор історичних наук, професор, завідувач відділу актової археографії Інститу української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. Автор 10-ти монографій і низки наукових праць на тематику козаччини, історії російської експансії, а також кількох праць з історії Голодомору 1932-1933 років.

Народилася в Чорнобилі у 1966 році. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; доктор церковно-історичних наук, професор Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Спеціалізується в галузі джерелознавства, археографії, церковної історії, біографістики. Досліджує широке поле наукових проблем, зокрема архівні джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви 1920–1930-х рр., Православної Церкви в Україні кінця ХІХ – поч. ХХ століття в цілому, біографії діячів Церкви та культури України. Автор низки наукових праць та монографій.

Звичайний патріотизм повинен бути підкріплений надійними джерелами і фактами, які можна використовувати як для свого усвідомлення, так і для «ідеологічних дискусій».
Вгору