Документи

Декларація Центрального Виконавчого Комітету Рад України

7 березня 1918 р.

1. Ми ніколи не розглядали Українську Радянську Республіку як національну республіку, а виключно як Радянську Республіку на території України.

2. Ми ніколи не стояли на точці зору повної незалежності Української Народної Республіки, розглядаючи її як більш-менш самостійне ціле, пов’язане з загальноросійської Робітничо-селянської Республікою федеративними узами.

3. Одночасно ми не заперечували проти утворення різних радянських об’єднань, залишаючи вирішення питання про взаємини їх як з крайової, так і центральної загальнофедеративного Радянською владою до більш відповідного часу.

4. На даний момент, коли об’єднана буржуазія частково відкрито, як Центральна Українська Рада та її новітні союзники австро-німецькі імперіалісти, частково приховано, як буржуазія російська, Дон, Крим та ін., загрожують розчавити Робітничо-селянську владу України, притому Україну в кордонах III і IV універсалів, тобто в тому числі і ті частини України, які складають Донську, Донецьку, Кримську та Одеську Радянські Республіки, саме тепер особливо необхідно тісне об’єднання всіх радянських організацій.

5. Центральний Виконавчий Комітет закликає всі Ради до такого об’єднання на наступних підставах:

  • а) Об’єднання створюється в цілях всілякого збройного захисту Радянської влади на території, на якій організується особливий Комітет по боротьбі з контрреволюцією із представників пойменованих п. 4 Радянських Республік;
  • б) Жодна з Республік, що з входить в союз,  не може без відома і згоди урядів інших республік вийти з об’єднання і укладати секретні угоди;
  • в) До цього Комітету переходить вся повнота влади з формування, організацій та керівництву військово-технічними силами;
  • г) Військово-оперативні частини знаходяться цілком і виключно в руках загального головного командування і всіма військовими силами розпоряджається тільки це головнокомандування;
  • д) Головнокомандуючим військами Української Народної Республіки і загальним головнокомандувачем усіма військовими силами призначається т. Овсєєнко (Антонов).

6. Всі кошти, необхідні для успішного ведення громадянської війни (фінанси, продовольство, обмундирування, зброю і т.п.), розподіляються об’єднаними комітетами.

7. З метою створення всіх необхідних об’єднаних організацій на 15 березня 1918 року в Катеринославі скликається конференція представників перейменованих Республік по два представника від уряду кожної Республіки.

Коментарі
Звичайний патріотизм повинен бути підкріплений надійними джерелами і фактами, які можна використовувати як для свого усвідомлення, так і для «ідеологічних дискусій».
Вгору